» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
WTP
דף ראשי  סלולר  WAP  WTP גרסה להדפסה

WTP - Wireless Transaction Protocol

 

 

פרוטוקול זה מספק שירותים הנחוצים ליישומי דפדוף הידברותיים.

במהלך שיחת הדפדוף הלקוח מבקש מידע מהשרת והשרת מגיב עם המידע.

WTP רץ על שירות מנדע ושירות בטיחות אפשרי.

 

יתרונות ה- WTP מכילים:

·         מהימנות משופרת דרך שירותי מנדע

·         יעילות משופרת דרך שירותים מונחי חיבור

·         כפרוטוקול מונחה הודעה, הוא מעוצב לשירותים מונחים לעבר טרנזקציות.

 

מאפיינים עיקריים:

3 סוגים של שירותי טרנזקציה:

מחלקה 0 הודעות פנייה/קריאה לא מהימנות עם הודעות "אין תוצאה".

מחלקה 1 הודעות פנייה/קריאה מהימנות עם הודעות "אין תוצאה".

מחלקה 2 הודעות פנייה/קריאה מהימנות עם בדיוק הודעת תוצאה מהימנה אחת.

 

·         מהימנות המושגת באמצעות שימוש במזהי טרנזקציה יחודיים, אישור, הסרה כפולה ושידורים מחדש.

·         מהימנות משתמש למשתמש אפשרית.

·         האישור האחרון של הטרנזקציה יכול להכיל מידע מחוץ לפס.

·         שרשור יכול להיות בשימוש על מנת למסור/להעביר PDU-ים כפולים ביחידת נתוני שירות אחת של תעבורת המנדע.

·         היחידה הבסיסית של המחלף היא כל ההודעה, ולא זרם של בתים.

·         מנגנונים מסופקים למזער את מספר הטרנזקציות המוצגות שוב כתוצאה ממנות כפולות.

·         יציאה של טרנזקציות יוצאות דופן.

·         הודעות פנייה/קריאה אמינות, גם הצלחה וגם כשלון מדווחים. 

·         טרנזקציות אסינכרוניות מותרות.

        פרוטוקול יחידת נתוני הפרוטוקול (PDU) מכילה כותרת ונתונים.

        הכותרת מכילה חלק קבוע וחלק משתנה. החלקים המשתנים נישאים בפריט מידע התעבורה (TPI).

       

לכלPDU  יש כותרת קבועה משלו.

כדוגמא, מבנה הפנייה/קריאה של כותרת ה- PDU הקבועה הוא כדלקמן:

 

 

8

7

6

2-5

1

RID

TTR

GTR

PDU סוג

Con

TID

TCL

RES

RES

U/P

TIDnew

גרסה

 

 דגל מתמשך CON  (1 ביט)

   הדגל המתמשך מראה את הנוכחות של כל TPI בחלק המשתנה.

   אם הדגל קבוע, יש אחד או יותר TPI במנה המשתנה של הכותרת.

 אם הדגל נקי, החלק המשתנה של הכותרת ריק.

 הדגל גם משמש כביט הראשונה של ה- TPI, ומראה האם ה- TPI הוא האחרון בכותרת המשתנה.

 אם הדגל נקבע, אז יופיע TPI נוסף לאחר ה- TPI הזה.

 אם הדגל ריק, האוקטט שלאחר ה- TPI הזה הוא האוקטט הראשון של נתוני המשתמש.

       

סוג PDU

סוג ה- PDU קובע את אורך ומבנה הכותרת ומכתיב איזה סוג WTP PDU הוא ה- PDU (פנייה, אישור וכדומה).

הדבר מספק מידע לספק ה- WTP המקבל אודות הצורה בה מפורשים נתוני ה- PDU ואיזו פעולה נדרשת.

 

סוגי ה- PDU המוגדרים:

 

 

פנייה/קריאה

0x01

תוצאה

0x02

אישור

0x03

יציאה

0x04

פנייה/קריאה מחולקת

0x05

 

תוצאה מחולקת


0x06

אישור שלילי

0x07

 

דגל Group trailer (GTR)  ודגל  Transmission trailer (TTR) (2 ביטים)

כאשר מיושמות סגמנטציה וחלוקה מחדש, דגל ה- TTR משמש להראות את המנה האחרונה בהודעת החלוקה.

דגל ה- GTR משמש להראות את המנה האחרונה בקבוצת המנה.

 

שילובי דגלי GTR/TTR:
 

לא המנה האחרונה

00

המנה האחרונה בהודעה

01

המנה האחרונה בקבוצת המנה

10

אין תמיכה בסגמנטציה וחלוקה מחדש

11

 

הגדרת ברירת המחדל צריכה להיות GTR=1 ו- TTR=1, כלומר אין תמיכה בסגמנטצית WTP וחלוקה מחדש.

 

מציין תשדורת מחדש RID (1 ביט)

מאפשר למקבל להבדיל בין מנות מוכפלות מהרשת לבין מנות המשודרות מחדש ע"י השולח.

בהודעה המקורית ה- RID נקי. כאשר ההודעה משודרת מחדש נקבע ה- RID.

 

מזהה טרנזקצית TID (16 ביטים)

ה- TID משמש לקשר בין מנה לטרנזקציה מסוימת.

 

גרסה

הגרסה הנוכחית היא 0X00.

 

דגל TIDnew

הביט קבועה כאשר היוזם מסתיר את ערך ה- TID, כלומר הופך אותו להיות נמוך יותר מערך ה- TID הקודם.

 

U/P

כאשר דגל זה נקבע הוא מראה שהיוזם דורש אישור משתמש ממשתמש שרת WTP.

משתמש WTP מאשר על הודעה המתקבלת.

 

RES

זהו ביט שמור וערכו צריך להיות 0. 

TCL

מחלקת הטרנזקציה מראה את מחלקת הטרנזקציה הנחשקת בהודעת הפנייה.

מספר סדרתי של מנה (8 ביטים): בשימוש ה- PDU השייך לסגמנטציה ולחלוקה מחדש.

 

 

 

 

 02-02-04 / 17:45  עודכן ,  06-12-03 / 11:24  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 WTLS - הקודםהבא - WSP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5