» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
GTP המשך
דף ראשי  סלולר  UMTS  GTP  GTP המשך גרסה להדפסה

כל העברות עמית לעמית בשכבת LLC הן במסגרות מהפורמט הבא:

 

אוקטט

1

2

3

4

5

6

7

8

1

כתובת

2

בקרה

3

מידע

4

FCS

 

 

שדה כתובת

שדה הכתובת מכיל את ה- SAPI ומזהה את ה- DLCI שעבורו נועדה מסגרת ה- downlink, וה- DLCI משדר מסגרת uplink.

אורך שדה הכתובת הוא בגודל 1 בית ויש לו את הפורמט הבא:

 

אוקטט

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SAPI

XX

C/R

PD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר:

PD Protocol Discriminator המראה האם המסגרת היא מסגרת LLC או שייכת לפרוטוקול אחר.

          למסגרות LLC  יש ביט PD אפס. אם מסגרת עם ביט ה- PD הקבועה כ- 1 התקבלה, היא מטופלת כמסגרת פסולה.

C/R מזהה מסגרת כפקודה או תגובה.

            צד ה- MS שולח פקודות עם ביט C/R שהיא 0, ומגיב עם ביט C/R שהיא 1.

            צד ה- SGSN עושה את ההיפך, כלומר פקודות נשלחות עם ביט C/R שהיא 1, תגובות נשלחות עם 

            ביט C/R שהיא  0.

            שילוב צד ה- SGSN עם צד ה- MS הוא כדלקמן:

 

C/R ערך

כיוון

סוג

1

צד SGSN לצד MS

פקודה

0

צד MS לצד SGSN

פקודה

0

צד SGSN לצד MS

תגובה

1

צד MS לצד SGSN

תגובה

 

XX שמורים (2 ביטים).

SAPI Service Access Point Identifier מזהה את הנקודה שבה שירותי ה- LLC מסופקים ע"י

LLE           לישות בשכבה 3.

 

בקרה

מזהה את סוג המסגרת. 4 סוגים של תבניות שדה בקרה מוגדרים:

·         העברת מידע מאושר (תבנית I).

·         פונקציות פיקוח על (תבנית S).

·         העברת מידע לא מאושר (תבנית UI).

·         פונקציות בקרה (תבנית U).

 

מידע

מכיל מגוון פקודות ותגובות.

 

FCS
רצף בדיקת מסגרת המורכב מקוד CRC של 24 ביטים, המשמש לאיתור ביטי שגיאות בכותרת המסגרת ושדות מידע.

 02-02-04 / 17:05  עודכן ,  03-12-03 / 19:44  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 GTP - הקודםהבא - MM 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 7