» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
NCP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  N  Novell  NCP גרסה להדפסה

NCP – Novell NetWare Core Protocol

 

פרוטוקול זה מנהל גישה למשאבי שרת NetWare עיקרי.

הפרוטוקול יוצר קריאות פרוצדורה לפרוטוקול שיתוף הקבצים NetWare (NFSP) שהשירותים מבקשים עבור מזאבי הדפסה וקובץ NetWare.

תבנית כותרת בקשת ה- NCP מוצגת כדלקמן (סוג הבקשה הוא 2 בתים, כל השדות האחרים 1 בית):

 

סוג בקשה

מספר סדרתי

מספר חיבור נמוך

מספר משימה

מספר חיבור גבוה

קוד בקשה

נתונים (אורך משתנה)

NCP כותרת בקשת

 

סוג בקשה

זיהוי סוג המנה:

1111H הקצאת בקשת משבצת.

2222H בקשת שרת קבצים.

3333H תגובת שרת קבצים.

5555H הסרת ההקצאה של בקשת משבצת.

7777H מנה במצב Burst.

9999H אישור חיובי.

 

H  * משמעותו סימון דצימלי.

 

מספר סדרתי

מספר המשמש את תחנת העבודה ושרת הקבצים לזהות את המנות אשר נשלחו ונתקבלו.

 

מספר חיבור נמוך

מספר מזהה חיבור נמוך המוקצה לתחנת העבודה.

 

מספר משימה

מזהה את מערכת ההפעלה.

 

מספר חיבור גבוה

מספר מזהה חיבור גבוה המוקצה לתחנת העבודה. בשימוש רק בגרסת המשתמש- 1000 של NetWare.

בכל הגרסאות האחרות יהיה אפס.

 

קוד בקשה

מזהה את קוד פונקצית הבקשה המוגדרת.

מבנה כותרת תגובת ה- NCP הוא כמו כותרת הבקשה, אך 2 הבתים האחרונים שונים לאחר מספר החיבור הגבוה.

הדבר מוצג בתרשים הבא:

 

קוד השלמה

סטטוס חיבור

NCP 2 הבתים האחרונים של כותרת תגובת

 

קוד השלמה

קוד ההשלמה מראה האם בקשת הלקוח הייתה מוצלחת.

ערך של 0 בשדה קוד ההשלמה מראה שהבקשה הייתה מוצלחת וכל ערך אחר מראה שהייתה שגיאה.

 

סטטוס חיבור

הביט הרביעית בבית תהיה 1 אם הודפס DOWN בשורת הפקודה, על מנת להוריד את השרת.

 03-02-04 / 11:18  עודכן ,  01-12-03 / 21:47  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 BMP - הקודםהבא - NDS 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 2