» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 18 בינואר 2021
DIAG
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  N  Novell  DIAG גרסה להדפסה

DIAG – Diagnostic Responder Protocol

 

פרוטוקול זה שמיש בניתוח NetWare LAN.

DIAG יכול לשמש לבדיקות הקשריות, תצורה ואיסוף מידע.

 

מבנה מנת בקשת ה- DIAG מוצג בתרשים הבא:

מונה כתובת הרחקה (1 בית)

כתובת הרחקה 0 (6 בתים)

.
.
.

כתובת הרחקה 69 (6 בתים)

DIAG מבנה מנת בקשת

 

מונה כתובת הרחקה

מספר התחנות שיתבקשו לא להגיב.

ערך 0 בשדה זה מראה שכל התחנות צריכות להגיב.

הערך המקסימלי עבור שדה זה הוא 80 (כתובת הרחקה 0-79)

מבנה מנת תגובת DIAG מוצגת בתרשים הבא:

 

ביטים 16

8

גרסה משנית

גרסה עיקרית

שקע אבחנתי SPX

 

מונה רכיב

סוג מונה 0 (אורך משתנה)

DIAG מבנה מנת תגובת

 

גרסה עיקרית/משנית

גרסת המגיב האבחנתי המותקן בתחנה המגיבה.

 

שקע אבחנתי SPX

מספר השקע שאליו כל תגובות האבחנה SPX יכולות להיות ממוענות.

 

מונה רכיב

מספר הרכיבים שנמצאו בתוך מנת התגובה הזאת.

 

סוג רכיב

מכיל מידע על אחד הרכיבים או על תהליך פעיל בצומת התגובה.

 

פשוט:

0 = IPX/SPX

1 = כונני נתב

2 = כונני LAN

3 = מעטפות

4 = VAP

 

מורחב:

5 = נתב

6 = שרת/נתב קובץ

7 = IPX/SPX לא מוקדש

 

לאחר כל סוג מורחב יהיו שדות נוספים:

 

מספר הרשתות המקומיות (1 בית)

נוסף DIAG שדה

 

מספר הרשתות המקומיות

מספר הרשתות המקומיות שאליהן יכול הרכיב הזה להתחבר.

לכל רשת מקומית יהיו:


סוג רשת מקומית (1 בית)

כתובת רשת (4 בתים)

כתובת צומת (6 בתים)

תבנית עבור רשתות מקומיות

 

סוג רשת מקומית מספר המראה את סוג הרשת שעמה מתקשר הרכיב.

כתובת רשת כתובת רשת בת 4 בתים המוקצית לרשת הרשומה בשדה סוג הרשת המקומית.

כתובת צומת כתובת צומת בת 6 בתים הנלווית לכתובת הרשת הרשומה למעלה.

                         זה תלוי במספר הרשתות המקומיות. 

 

 03-02-04 / 19:06  עודכן ,  01-12-03 / 21:42  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 BCAST - הקודםהבא - SER 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3