» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
CC
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  C  CC גרסה להדפסה

CC

  

פרוטוקול בקרת השיחה (CC) הוא אחד מהפרוטוקולים של תת שכבת ניהול החיבור.

כל תחנה ניידת חייבת לתמוך בפרוטוקול בקרת שיחה.

אם תחנה ניידת לא תומכת בשום יכולת נושאת תשואות אז היא חייבת להגיב להודעת SETUP עם הודעת RELEASE COMPLETE .

בפרוטוקול בקרת שיחה מוגדרת יותר מישות CC אחת.

כל ישות CC היא עצמאית ומתקשרת עם ישות הכתב העמית באמצעות שימוש בחיבור ה- MM שלה.

ישויות CC אחרות משתמשות במזהי עסקה שונים.

סדרת פעולות מסויימת של ישויות 2 העמיתים מציגה פרוצדורות אלמנטריות.

פרוצדורות אלמנטריות אלו יכולות להיות מקובצות למחלקות הבאות:

·         פרוצדורות יצירת שיחה.

·         פרוצדורות ניקוי שיחה.

·         פרוצדורות שלב מידע על השיחה.

·         פרוצדורות שונות.

 

המונחים "mobile originating" או "mobile originated" (MO) משמשים לתאר את השיחה שיזמה התחנה הניידת.

המונחים "mobile terminating" או "mobile terminated" (MT) משמש לתאר את השיחה שיזמה הרשת.

מבנה ה- CC הוא כדלקמן:

 

4

4

מזהה עסקה

Protocol Discriminator

סוג הודעה

אלמנטים של מידע נפוץ (אורך משתנה)

CC מבנה

 

 

Protocol discriminator

0011 מזהה את פרוטוקול CC.

 

מזהה עסקה

תבנית מזהה העסקה היא כדלקמן:

4 - 1

7 - 5

8

- - - -

TI ערך

TI דגל

מזהה עסקה

 

TI דגל

של העסקה הזו.

משמעות הדגל הזה הוא להפריד ניסיונות סימולטניים להקצות את אותו ערך TI.

 

TI ערך
ערכי TI מוקצים ע"י צד המנשק היוזם את העסקה

בתחילת העסקה נבחר ערך TI חופשי המוקצה לעסקה זו.

ערך זה נשאר קבוע לכל אורך זמן העסקה.

לאחר סיום העסקה הערך הנ"ל חופשי וניתן להקצותו לעסקה עתידית.

יכולים להשתמש ב- 2 מזהי עסקה זהים כאשר כל ערך שייך לעסקה שנוצרה בסיומים/קצוות מנוגדים של המנשק.

     

סוג הודעה

ביט 8 שמורה עבור שימוש עתידי אפשרי כביט הרחבה.

ביט 7 שמורה עבור מספר רצף נשלח בהודעות שנשלחו מהתחנה הניידת.
סוגי הודעת CC יכולים להיות כדלקמן:

 

0x000000

יציאה בצורה כלל ארצית לסוגי הודעה מסויימת

0x00----

הודעות יצירת שיחה:

0001

ALERTING

1000

CALL CONFIRMED

0010

CALL PROCEEDING

0111

CONNECT

1111

CONNECT ACKNOWLEDGE

1110

EMERGENCY SETUP

0011

PROGRESS

0101

SETUP

0x01----

הודעות שלב מידע של שיחה:

0111

MODIFY

1111

MODIFY COMPLETE

0011

MODIFY REJECT

0000

USER INFORMATION

1000

HOLD

1001

HOLD ACKNOWLEDGE

1010

HOLD REJECT

1100

RETRIEVE

1101

RETRIEVE ACKNOWLEDGE

1110

RETRIEVE REJECT

0x10----

הודעות ניקוי שיחה:

0101

DISCONNECT

1101

RELEASE

1010

RELEASE COMPLETE

0x11----

הודעות שונות:

1001

CONGESTION CONTROL

1110

NOTIFY

1101

STATUS

0100

STATUS ENQUIRY

0101

START DTMF

0001

STOP DTMF

0010

STOP DTMF ACKNOWLEDGE

0110

START DTMF ACKNOWLEDGE

0111

START DTMF REJECT

1010

FACILITY

 

 02-02-04 / 19:19  עודכן ,  26-11-03 / 12:03  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 COPS - הקודםהבא - CCITT X.400 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 8