» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
הודעות AFP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  A  Apple Talk  AFP  הודעות AFP גרסה להדפסה

הודעות

 

תגובות AFP מכילים רשימות בפורמט הבא:

VolName(P,II), כאשר VolName היא רשימת שמות ה- volume, P מציין את ההגנה על הסיסמא ו- II את נתוני תצורת ה- Apple II המוצגים.

להלן הודעות סטטוס ושגיאה שיכולים להופיע בתגובות AFP:

 

הודעת שגיאה

סטטוס

הפקודה הושלמה בהצלחה

{OK}

נעילת אובייקט מוגדר

{Object locked}

נעילת volume מוגדר

{Volume locked}

חוסר התאמה בגודל האייקון

{Icon type error}

המדריך המוגדר לא קיים

{Directory not found}

לא ניתן לשנות את שם ה- volume או מדריך השורש

{Can't rename}

השרת לא פעיל יותר על הרשת

{Server going down}

עבר את גבול פתיחת הקובץ

{Too many open files}

אובייקט מוגדר פסול לפעולה

{Object type error}

שיחת AFP לא נתמכת ע"י גרסה זו

{Call not supported}

למשתמש אין מספיק זכויות גישה

{User not authorized}

נסגר מזהה שיחה מוגדר

{Session closed}

נעילה בעימות עם נעילה קיימת

{Byte range overlap}

נסיון לפתוח טווח בתים לא נעול

{Range not locked}

פרמטרים מוגדרים פסולים לפעולה

{Parameter error}

אובייקט מוגדר לא קיים

{Object not found}

אובייקט מוגדר כבר קיים

{Object exists}

שרת AFP לא מגיב

{No server}

עבר את מספר נעילות השרת

{No more locks}

שגיאת פקודה כללית

{Miscellaneous error}

טווח הבתים ננעל ע"י משתמש אחר

{Lock error}

פריט מוגדר לא נמצא

{Item not found}

Volume לא תומך במדריכים

{Flat volume}

קובץ מוגדר פתוח כרגע

{File busy}

הגעה באופן מפתיע לסוף המזלג

{EOF error}

אין מקום בדיסק ה- volume

{Disk full}

נסיון למחוק מדריך שאינו ריק

{Directory not empty}

קונפליקט עם זכויות הכחשה מוגדרות

{Deny conflict}

לא ניתן להעביר מדריך

{Cannot move}

Bitmap פסול מוגדר לאובייקט

{Bitmap error}

מספר בגרסה המוגדר פסול

{Bad version number}

כשלון אימות משתמש

{Bad User Authentic}

אימות לא הושלם

{Continue Authentic}

למשתמש אין הרשאה לפעולה

{Access denied}

 

 02-02-04 / 18:56  עודכן ,  17-11-03 / 13:02  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 פרמטרי מסגרת AFP (המשך) - הקודםהבא - B 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4