» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
מסגרות AFP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  A  Apple Talk  AFP  מסגרות AFP גרסה להדפסה

מסגרות

 

מסגרות AFP יכולות להיות אחת מהפקודות הבאות:

 

[lock/unlock bytes]

נעילה או פתיחה של טווח בתים מוגדר

[close volume]

סגירת משאב ה-volume המוגדר

[close directory]

סגירת המדריך המוגדר

[close fork]

סגירת המזלג (הקובץ) המוגדר

[copy file]

העתקת הקובץ המוגדר

[create directory]

יצירת המדריך המוגדר

[create file]

יצירת הקובץ המוגדר

[delete file]

מחיקת הקובץ או המדריך המוגדר

[list directory]

רשימת המדריך המוגדר

[flush to disk]

כתיבת הנתונים המוחזקים ב- RAM לדיסק

[flush fork]

כתיבת הנתונים לדיסק עבור המזלג המוגדר

[get fork params]

השבת פרמטרים עבור המזלג המוגדר

[get server info]

השבת נתוני שרת

[get server params]

השבת פרמטרי שרת

[get volume params]

השבת פרמטרי volume

[consumer login]

התחלת חיבור תחנת העבודה

[login continue]

המשך חיבור תחנת העבודה

[logout]

ניתוק תחנת העבודה

[map user/group ID]

קבלת מזהה המקושר לשם קבוצה/משתמש

[map user/grp name]

קבלת שם המקושר למזהה קבוצה/משתמש

[move and rename]

הזזה ושינוי שם של קובץ

[open volume]

פתיחת ה- volume המוגדר

[open directory]

פתיחת המדריך המוגדר

[open fork]

פתיחת המזלג (הקובץ) המוגדר

[read from fork]

קריאה מהמזלג (הקובץ) המוגדר

[rename file/dir]

שינוי שם הקובץ או המדריך

[set dir params]

קביעת פרמטרי המדריך

[set file params]

קביעת פרמטרי הקובץ

[set fork params]

קביעת פרמטרי המזלג

[set volume params]

קביעת פרמטרי ה- volume

[write to fork]

כתיבה למזלג (הקובץ) המוגדר

[get file/dir pars]

קבלת פרמטרי קובץ או מדריך

[set file/dir pars]

קביעת פרמטרי קובץ או מדריך

[change password]

שינוי סיסמת המשתמש

[get user info]

השבת נתוני משתמש

[open database]

פתיחת מסדי הנתונים של ה- desktop

[close database]

סגירת מסדי הנתונים של ה- desktop

[get icon]

השבת אייקון ממסדי הנתונים של ה- desktop

[get icon info]

השבת נתוני אייקון

[add APPL mapping]

הוספת נתוני יישום

[remove APPL]

הסרת נתוני יישום

[get APPL mapping]

השבת נתוני יישום

[add comment]

הוספת הערה לקובץ או מדריך

[remove comment]

הסרת הערה מקובץ או מדריך

[get comment]

השבת טקסט הערה מקובץ או מדריך

[add icon]

הוספת אייקון ליישום

 

 03-02-04 / 17:35  עודכן ,  17-11-03 / 12:56  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 AFP - הקודםהבא - פרמטרי מסגרת AFP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 6