» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שלישי 19 בינואר 2021
ASP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  A  Apple Talk  ASP גרסה להדפסה

ASP

 

ASP  מנהל שיחות עבור פרוטוקולים משכבה גבוהה יותר עמו AFP.

ASP  מנפק מזהה שיחה מיוחדת עבור כל חיבור לוגי ומפקח באופן מתמשך על הסטטוס של כל חיבור.

כמו כן הוא משמר שיחות סרק באמצעות החלפת מסגרות "שמור בחיים" לעיתים תכופות במטרה לאמת את סטטוס השיחה.

 

מסגרות

מסגרות  ASPיכולות להיות מהסוגים הבאים:

 

בקשה לפתוח שיחת ASP

[open session reqst]

בקשה לסגור שיחת ASP

[close session reqst]

קריאה לפרוטוקול ברמה גבוהה יותר

[command call reqst]

בקשת הסטטוס של השרת

[status request]

שימור חיבורי סרק

[session keep alive]

בקשה להפעיל פעולת כתיבה

[session write reqst]

התחלת התעבורה של נתוני הכתיבה

[write continue req]

שליחת נתונים דחופים

[attention request]

אישור סגירת שיחה

[close session reply]

תגובה מפרוטוקול ברמה גבוהה יותר

[command call reply]

תגובה המכילה נתוני שרת

[server status reply]

תגובה לפתיחת בקשת שיחה

[open session reply]

תגובה לבקשת כתיבת שיחה

[session write reply]

נתוני הכתיבה של השיחה

[write continue rply]

אישור קבלת בקשת התחשבות

[attention reply]

 

פרמטרי מסגרת

מסגרות Apple ASP יכולות להכיל את הפרמטרים הבאים:

 

מזהה שיחה

קוד סימוכין משמש לזהות את השיחה.

 

מספר סדרתי

בשימוש ע"י מסגרות פקודה, כתיבה והמשך כתיבה על מנת לשמר את סדר הנתונים.

 

שקע שיחה של השרת

מספר השקע שבשימוש קצה החיבור של השרת.

 

שקע שיחה של תחנת העבודה

מספר השקע שבשימוש קצה החיבור של תחנת העבודה.

 

מספר גרסה

מספר גרסת ה- ASP  הנוכחי שבשימוש.

 

גודל מערך

גודל המערך הפנוי לקבלת בלוקים של פקודות.

 

הודעות

מסגרות תגובת Apple ASP יכולות להכיל את ההודעות הבאות:

 

הפקודה הושלמה בהצלחה

 

{OK}

מספר הבתים שנכתבו עבור מסגרות כתיבה

 

{xxxx bytes written}

אין תמיכה בגרסת ASP

 

{bad version number}

בקשת המערך קטנה מדי עבור בלוק פקודות

 

{buffer too small}

השרת לא יכול לפתוח שיחות נוספות

 

{no more sessions}

השרת לא מגיב

 

{no servers}

ערכי פרמטר ASP פסולים

 

{parameter error}

השרת עסוק מדי לפתוח שיחה נוספת

 

{server is busy}

נסגרה שיחת סימוכין

 

{session closed}

בלוק הפקודה גדול מהמקסימום

 

{size error}

מעבר לגבול מספר הלקוח

 

{too many clients}

תחנת העבודה לא אושרה

 

{no acknowledgement}

מצב שגיאה לא ידוע

 

{unknown error}

 02-02-04 / 18:24  עודכן ,  17-11-03 / 12:51  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 ZIP - הקודםהבא - PAP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4