» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
SCTP המשך
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SCTP  SCTP המשך גרסה להדפסה

סטטוס

פרמטר מתוקנן

מנדטורי

תג אתחול

מנדטורי

קרדיט חלון של המקבל

מנדטורי

מספר הזרמים מחוץ לגבול

מנדטורי

מספר הזרמים בתוך הגבול

מנדטורי

TSN מאותחל

סטטוס

פרמטרים משתנים

אופציונאלי

כתובת IPv4 / פתחה

אופציונאלי

כתובת IPv6 / פתחה

אופציונאלי

חומר משמר עוגית

אופציונאלי

שמור עבור כשרון ECN

אופציונאלי

כתובת שם מארח

אופציונאלי

סוגי כתובת נתמכים

קבלת אישור אתחול (INIT ACK)

גוש ה- INIT ACK משמש לקבלת אישור האתחול של התחברות ה- SCTP.

חלק הפרמטר ב- INIT ACK מפורמט באופן דומה לגוש ה- INIT, והוא משתמש בשני פרמטרים משתנים נוספים: עוגית המשיב ופרמטר לא מוכר.

קבלת אישור סלקטיבי (SACK)

גוש זה נשלח לנקודת הקצה הרחוקה לאשר קבלת גושי נתונים וליידע את נקודת הקצה הרחוקה מפני רווחים בנתוני הגוש המתקבלים כמוצג ע"י ה- TSN שלהם.

גוש קבלת האישור הסלקטיבי מכיל את ה- TSN ACK העוקב הגבוה ביותר ופרמטרים של קרדיט חלון.

בהגדרה, ערך פרמטר ה- TSN ACK  העוקב הגבוה ביותר הוא ה- TSN האחרון שהתקבל בזמן שה- ACK הסלקטיבי נשלח, לפני שקורת הפסקה ברצף ה- TSN המתקבל.

ערך ה- TSN הבא לאחר הנ"ל טרם התקבל בסוף הדיווח. לכן פרמטר זה מאשר קבלת כל ה- TSN-ים עד וכולל הערך שניתן.

ה- ACK הסלקטיבי גם הוא מכיל אפס או יותר דיווחי מקטעים. כל דיווח מקטע מאשר קבלת תת זרימה של TSN-ים שהתקבלו לאחר ההפסקה ברצף ה- TSN-ים שהתקבלו.

לפי הגדרה, כל ה- TSN-ים המאושרים ע"י דיווחי מקטע גבוהים יותר מהערך הגבוה ביותר של ה- TSN ACK העוקב.

בקשת דופק

נקודת קצה חייבת לשלוח גוש זה לנקודת הקצה של העמית שלו בהתחברות הנוכחית על מנת לבדוק את יכולת ההשגה של כתובת העברה מסוימת של היעד המוגדרת בהתחברות העכשווית.

שדות הפרמטר מכילים את ערכי הזמן.  

אישור קבלת דופק

נקודת קצה חייבת לשלוח את הגוש הזה לנקודת הקצה של העמית שלו כתגובה לבקשת דופק.

שדות הפרמטר מכילים את ערכי הזמן.

כשלון

גוש התחברות הכישלון נשלח לעמית ההתחברות בכדי להשמיד את ההתחברות.

גוש הכישלון יכול להכיל פרמטרי סיבה על מנת להודיע למקבל מהי הסיבה לכישלון.

גושי נתונים לא נארזים עם גושי כשלון ובקרה. הם יכולים להיארז עם כשלון אך חייבים להיות ממוקמים לפני הכישלון במנדע ה- SCTP, כי אחרת יתעלמו מהם.

כיבוי

נקודת קצה בהתחברות משתמשת בגוש זה ליזום סיום חינני של התחברות עם העמית.

אישור קבלת כיבוי

גוש זה משמש לאשר קבלת גוש SHUTDOWN להשלמת תהליך הכיבוי.

לגוש ה- SHUTDOWN ACK אין פרמטרים. 

פעולת שגיאה

גוש זה נשלח לנקודת הקצה השנייה בהתחברות לזיהוי מצבי שגיאה מסוימים.

הוא מכיל סיבת שגיאה אחת או יותר.

מצב עוגית

משתמשים בגוש זה רק במהלך ייזום ההתחברות.

המצב נשלח ע"י יוזם ההתחברות לעמית שלו על מנת להשלים את תהליך הייזום.

גוש זה בא לפני כל גוש נתונים אחר הנשלח בעת ההתחברות, אך יכול להיארז עם גוש נתונים אחד או יותר באותו המנדע.

אישור קבלת עוגית

משתמשים בגוש זה רק במהלך ייזום ההתחברות.

הוא משמש לאשר קבלת גוש COOKIE.

גוש זה בא לפני כל גוש נתונים אחר הנשלח בעת ההתחברות, אך יכול להיארז עם גוש נתונים אחד או יותר באותו מנדע ה- SCTP.

נתוני payload

מכיל את נתוני המשתמש.

הרחבות גוש  Vendor- מסוים

סוג גוש זה זמין לאפשר ל- vendors לתמוך בפורמטי הרחבת הנתונים שלהם, אשר לא הוגדרו ע"י IETF.

אסור שהדבר ישפיע על פעולת ה- SCTP.

נקודות קצה שלא מצוידות לפרש/להסביר את גוש ה- vendor המסוים הנשלח ע"י נקודת קצה רחוקה חייבות להתעלם מכך.

נקודות קצה אשר לא מקבלות את המידע המסוים והנחשק של ה- vendor  חייבות ליצור ניסיון לפעול ללא מידע זה, למרות שיכול להיות שהן יעשו זאת במצב משפיל.     

  

 

 

 

 

 

 

 03-02-04 / 20:30  עודכן ,  16-11-03 / 20:36  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 SCTP - הקודםהבא - SAPv2 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4