» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שלישי 19 בינואר 2021
IPCP
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  PPP  IPCP גרסה להדפסה

IPCP

 

פרוטוקול בקרת ה IP ( IPCP ) אחראי על עיצוב פרמטרי פרוטוקול ה IP בשני קצוות קישור הנקודה לנקודה. IPCP משתמש באותו מנגנון החלפת מנות כמו בפרוטוקול בקרת הקישור (LCP ). מנות IPCP לא יכולות להתחלף עד שפרוטוקול נקודה לנקודה מגיע לשלב פרוטוקול שכבת הרשת. מנות IPCP המתקבלות לפני ההגעה שלב זה מושלכות.

 

פורמט מנת ה IPCP מוצג בהדגמות הבאות:

 

נתונים

אורך

מזהה

קוד

משתנה

2  בתים

1 בית

1 בית

מבנה מנת IPCP

 

קוד

ערך עשרוני אשר מציין את טיפוס מנת ה IPCP.

 

 

1

בקשת עיצוב

2

אישור עיצוב

3

אי אישור עיצוב

4

דחיית עיצוב

5

בקשת סיום

6

אישור סיום

7

דחיית קוד

 

מזהה

ערך עשרוני אשר מסייע בהתאמת בקשות ותגובות.

 

אורך

אורך מנת ה IPCP, כולל שדות הקוד, מזהה, אורך ונתונים.

 

נתונים

שדה אורך משתנה אשר יכול להכיל אפשרות תצורה אחת או יותר.

פורמט אפשרויות התצורה של ה IPCP הוא כדלקמן:

 

נתונים

אורך

טיפוס

פורמט אפשרויות תצורת ה IPCP

 

טיפוס

סימן בית 1 של טיפוס אפשרות התצורה.

 

1

כתובות IP – שימוש ב which מנוגד. שימוש ב 3 עדיף.

2

פרוטוקול דחיסת IP.

3

כתובת IP דרך לדון בכתובת ה  IPלשמש בקצה המקומי של הקישור.

 

אורך

אורך אפשרות התצורה כולל שדות הטיפוס, אורך והנתונים.

 

נתונים

ערך שדה הנתונים. 

 02-02-04 / 16:08  עודכן ,  15-11-03 / 15:24  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 BCP - הקודםהבא - IPXCP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 7