» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 25 בינואר 2021
BCP
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  PPP  BCP גרסה להדפסה

BCP

 

פרוטוקול בקרת הגישור ( BCP ) אחראי על עיצוב פרמטרי פרוטוקול הגשר בשני קצוות קישור הנקודה לנקודה. BCP משתמש באותו מנגנון החלפת מנות כמו פרוטוקול בקרת הקישור. מנות BCP לא יכולות להתחלף עד שפרוטוקול נקודה לנקודה הגיע לשלב פרוטוקול שכבת הרשת. מנות BCP המתקבלות לפני ההגעה לשלב זה מושלכות.

 

פורמט מנת ה BCP מוצג בהדגמות הבאות:

 

נתונים

אורך

מזהה

קוד

משתנה

 2 בתים

1 בית

1 בית

BCP מבנה מנת

קוד

ערך עשרוני אשר מציין את טיפוס מנת ה BCP.

 

1

בקשת עיצוב

2

אישור עיצוב

3

אי אישור עיצוב

4

דחיית עיצוב

5

בקשת סיום

6

אישור סיום

7

דחיית קוד

 

מזהה

ערך עשרוני אשר מסייע בהתאמת בקשות ותגובות.

 

אורך

אורך מנת ה BCP, כולל שדות הקוד, מזהה, אורך ונתונים.

 

נתונים

שדה אורך משתנה אשר יכול להכיל אפשרות תצורה אחת או יותר.

פורמט אפשרויות תצורת ה BCP הוא כדלקמן:

 

נתונים

אורך

טיפוס

פורמט אפשרויות תצורת ה BCP

טיפוס

סימן בית 1 של סוג אפשרות התצורה.

 

1

זיהוי גשר

2

זיהוי קו

3

תמיכת MAC

4

Tinygramדחיסת

5

זיהוי LAN

6

MACכתובת

7

פרוטוקול עץ מגשר

 

אורך

אורך אפשרות התצורה כולל שדות הטיפוס, אורך ונתונים.

ערך שדה הנתונים. 

 

נתונים

ערך שדה הנתונים. 

 02-02-04 / 16:06  עודכן ,  15-11-03 / 15:22  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 BACP - הקודםהבא - IPCP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 8