» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 25 בינואר 2021
BACP
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  PPP  BACP גרסה להדפסה
BACP 

פרוטוקול בקרת הקצבת רוחב פס ( BACP ) הוא פרוטוקול הבקרה המקושר ל BAP. BAP יכול לשמש לניהול מספר הקישורים בכריכת רב קישורי. BAP מגדיר מנדעים לתאם הוספת והסרת קישורים בודדים בכריכת רב קישורי, ולפרט איזה עמית אחראי על אילו החלטות הנוגעות לניהול רוחב פס במהלך קשר רב קישורי. BACP מגדיר פרמטרי בקרה לשימוש פרוטוקול ה BAP.

 

פורמט מנת ה BACP מוצג בהדגמות הבאות:

 

נתונים

אורך

מזהה

קוד

משתנה

 2 בתים

1 בית

1 בית

מבנה מנת BACP

 

קוד

ערך עשרוני אשר מציין את טיפוס מנת ה BACP.

 

1

בקשת עיצוב

2

אישור עיצוב

3

אי אישור עיצוב

4

דחיית עיצוב

5

בקשת סיום

6

אישור סיום

7

דחיית קוד

 

מזהה

ערך עשרוני אשר מסייע בהתאמת בקשות ותגובות.

 

אורך

אורך מנת ה BACP, כולל שדות הקוד, מזהה, אורך ונתונים.

 

נתונים

שדה אורך משתנה אשר יכול להכיל אפשרות תצורה אחת או יותר.

פורמט אפשרויות תצורת ה BACP הוא כדלקמן:

 

נתונים

אורך

טיפוס

פורמט אפשרויות תצורת ה BACP

טיפוס

סימן בית 1 של טיפוס אפשרות התצורה.

 

1

עמית מועדף

 

אורך

אורך אפשרות התצורה כולל שדות הטיפוס, אורך ונתונים.

 

נתונים

ערך שדה הנתונים.

 

 02-02-04 / 16:05  עודכן ,  15-11-03 / 15:19  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 ATCP - הקודםהבא - BCP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 2