» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 18 בינואר 2021
ATCP
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  PPP  ATCP גרסה להדפסה

ATCP

 

פרוטוקול בקרת Apple Talk אחראי  על עיצוב הפרמטרים של Apple Talk בשני קצוות קישור הנקודה לנקודה. ATCP משתמש באותו מנגנון החלפת מנות כמו בפרוטוקול בקרת קישור ( LCP ). מנות ATCP לא יוחלפו עד שפרוטוקול נקודה לנקודה הגיע לשלב פרוטוקול שכבת הרשת. מנות ATCP המתקבלות לפני שמגיעים לשלב זה מושלכות.

 

פורמט מנת ה ATCP מוצג בהדגמות הבאות:

 

נתונים

אורך

מזהה

קוד

משתנה

 2 בתים

1 בית

1 בית

מבנה מנת ATCP

 

קוד

ערך עשרוני אשר מציין את טיפוס מנת ה ATCP.

 

1

בקשת עיצוב

2

אישור עיצוב

3

אי אישור עיצוב

4

דחיית עיצוב

5

בקשת סיום

6

אישור סיום

7

דחיית קוד

 

 

מזהה

ערך עשרוני אשר מסייע בהתאמת בקשות ותגובות.

 

אורך

אורך מנת ה ATCP, כולל שדות הקוד, מזהה, אורך ונתונים.

 

נתונים

שדה אורך משתנה אשר יכול להכיל אפשרות תצורה אחת או יותר.

פורמט אפשרויות תצורת ה ATCP הוא כדלקמן:

 

נתונים

אורך

טיפוס

פורמט אפשרויות תצורת ה ATCP

 

טיפוס

סימן בית 1 של טיפוס איפשור התצורה.

 

1

AppleTalkכתובת

2

פרוטוקול ניתוב

3

הדחקת שידור

4

פרוטוקול דחיסת AT

6

מידע שרת

7

מידע אזור

8

ברירת מחדל כתובת נתב

 

אורך

אורך אפשרות התצורה כולל שדות הטיפוס, אורך ונתונים.

 

נתונים

ערך שדה הנתונים.

 

 

 02-02-04 / 16:04  עודכן ,  15-11-03 / 15:17  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 PAP - הקודםהבא - BACP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4