» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
CHAP
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  PPP  CHAP גרסה להדפסה

CHAP

 

פרוטוקול אימות הזמנת לחיצת-יד (CHAP ) משמש לאמת מזמן לזמן את זהות העמית המשתמש בלחיצת-יד תלת כיוונית. זה נעשה ביסוד קישור התחלתי ויכול להיות חוזר ונשנה בכל עת לאחר שהקישור נוסד.

 

בדיוק מנת CHAP אחת מוסתרת בשדה המידע של מסגרת שכבת נתוני קישור בפרוטוקול נקודה לנקודה כאשר שדה הפרוטוקול מציין טיפוס hex c223 . מבנה מנת ה CHAP מוצג בהדגמות הבאות.

 

נתונים . . .

אורך

מזהה

קוד

משתנה

 2 בתים

1 בית

1 בית

מבנCHAה מנת P

 

קוד

מזהה את טיפוס מנת ה CHAP. קודי CHAP מוקצים כדלקמן:

 

1

הזמנה

2

תגובה

3

הצלחה

4

כשלון

 

מזהה

מסייע בהתאמת הזמנות, תגובות ומענות.

 

אורך

אורך מנת ה CHAP כולל שדות הקוד, מזהה, אורך ונתונים.

 

נתונים

אפס או יותר שמיניות, הפורמט נקבע ע"י שדה הקוד. פורמט שדות נתוני ההזמנה והתגובה מוצג בהדגמות הבאות:

 

שם

ערך

גודל ערך

1 בית

 

1 בית

מבנה נתוני הזמנת ותגובת CHAP

 

גודל ערך

מציין את אורך שדה הערך.

 

ערך

ערך הזמנה הוא זרם משתנה של שמיניות אשר חייב להשתנות בכל פעם שנשלחת הזמנה.

ערך תגובה הוא גיבוב חד-סטרי המחושב מעל זרם של שמיניות המורכב מהמזהה, ואחריו ה"סוד" וערך ההזמנה.

 

שם

זיהוי המערכת שמעבירה את המנה.

 

להצלחה וכשלון, שדה הנתונים מכיל שדה הודעה משתנה שמימושו תלוי.

 

 

 02-02-04 / 15:57  עודכן ,  15-11-03 / 14:58  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 BAP - הקודםהבא - IPHC 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5