» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
DUP
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  SS7  DUP גרסה להדפסה
DUP

חלק המשתמש בנתונים (DUP) מגדיר את נחיצות הפריטים הקשורים לבקרת השיחה, הרשמת אמצעים וביטול עבור אותות תחנה בינ"ל באמצעות שימוש באיתות מערכת מס' 7, עבור שירותי תשדורת נתוני מיתוג מעגלים.

הודעות איתות הנתונים מחולקות ל- 2 קטגוריות:

הודעות הקשורות לשיחה ומעגל משמשות ליצירה וביטול שיחה או בקרה ופיקוח על מצב המעגל.

הודעות הקשורות להרשמת וביטול אמצעי משמשות להחלפת מידע בין המקור ליעד, על מנת לרשום ולבטל מידע הקשור לאמצעי משתמש.

 

 

התבנית הכללית של כותרת הודעות הקשורות לשיחה ומעגל היא כדלקמן:

0

7

8

15

DPS

OPC

OPC

BIC

BIC

TCS

קוד הראש

הפרמטרים המדוייקים של ההודעה

 

 

 

 

 

 

התבנית הכללית של כותרת הודעות ביטול והרשמת אמצעי היא כדלקמן: 

 

0

7

8

15

DPS

OPC

OPC

ביטים רזרביים

קוד הראש

הפרמטרים המדוייקים של ההודעה

 

 

 

 

 

 

 

תוית ניתוב

התוית נמצאת בהודעת האיתות והיא בשימוש ע"י חלק המשתמש הרלוונטי לזיהוי פרטים שאליהם מתייחסת ההודעה.

התוית גם בשימוש 'חלק התעבורה בהודעה' לניתוב ההודעה אל עבר נקודת היעד שלה.

היא מכילה שדות DPS,OPC,BIC ו- TSC.

 

DPS

קוד נקודת היעד (14 ביטים) הוא הקוד המתאים להחלפת מיתוג הנתונים שאליו צריכה להגיע ההודעה. 
 

OPC

קוד נקודת המקור (14 ביטים) הוא הקוד המתאים להחלפת מיתוג הנתונים שממנו נשלחת ההודעה.


BIC

קוד זיהוי מוכ"ז (12 ביטים).

 

TSC

קוד משבצת זמן. אם מעגל הנתונים מופק ממרבב נתונים הנישא ע"י המוכ"ז ומזוהה ע"י קוד זיהוי המוכ"ז:

ביטים 1-4 מכילים, בהצגה בינארית טהורה, את מספר תחנת המעגל בתוך שלב ה- 12.8 קילוביט או 12 קילוביט. מספר התחנה צריך להיות בטווח:

0-15 עבור מעגלים של 600 ביטים.

0-3 עבור מעגלים של  2400 ביטים.

0-1 עבור מעגלים של 4800 ביטים.

0 עבור מעגלים של 9600 ביטים.

 

ביטים 5-7 מכילים, בהצגה בינארית טהורה, את מספר תחנת המעגל בתוך שלב ה- 12.8 קילוביט או 12 קילוביט.

מספר השלב צריך להיות בטווח 0-4.

 

ביט 8 מקודדת ל- 0.

 

במקרה בו מעגל הנתונים משתמש בדרג מוכ"ז של 64 קילוביט, קוד משבצת הזמן הוא 01110000.

 

קוד הראש

קוד הראש (4 ביטים) מכיל את קוד סוג ההודעה, אשר הוא הכרחי עבור כל ההודעות.

הקוד מגדיר באופן מיוחד את הפונקציה והתבנית של כל הודעת DAP.

 

הפרמטרים המדויקים של ההודעה

מכיל שדות מדויקים עבור כל הודעה.

 

ביטים רזרביים

לא בשימוש, צריך להיות קבוע ל"0000".

 

 02-02-04 / 16:23  עודכן ,  04-11-03 / 17:56  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 MAP - הקודםהבא - X.25 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3