» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 27 בינואר 2021
ISUP
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  SS7  ISUP גרסה להדפסה

ISUP

חלק המשתמש ב- SS7.

ISUP מגדיר את הפרוטוקול והפרוצדורות הדרושות למבנה, ניהול ושחרור מעגלי גזע הנושאים שיחות קול ונתונים דרך רשת טלפוניה ציבורית.

ISUP משמש גם לשיחות ISDN וגם לכאלו שאינן ISDN.

שיחות שיוצרות ומסיימות באותו המיתוג לא משתמשות באיתות ISUP.

הודעות חלק המשתמש ב- ISUP נישאות על קישור איתות בתווך של יחידות איתות.

שדה נתוני האיתות של כל יחידת הודעת איתות מכיל הודעת חלק משתמש ב- ISDN שבה מספר אוקטטים אינטגרלי.

תבנית מנת ה- ISUP היא כדלקמן:  

 

תוית ניתוב

קוד זיהוי מעגל

קוד סוג הודעה

חלק קבוע הכרחי (פרמטרים)

חלק משתנה הכרחי (פרמטרים)

חלק אופציונאלי (פרמטרים)

ISUP מבנה מנת

 

תוית ניתוב

התוית מכילה הודעת איתות, והיא בשימוש ע"י המשתמש הרלוונטי לזיהוי פריטים שלהם שייכת ההודעה.

היא גם בשימוש ע"י חלק העברת ההודעה לניתוב ההודעה אל עבר נקודת היעד שלה.

 

קוד זיהוי מעגל

הקצאת קודי זיהוי המעגל עבור מעגלים יחידניים נקבע בהסכם הגומלין ו/או בהתאם לחוקי יישום שנקבעו לפני כן.

 

קוד סוג הודעה

 

קוד סוג ההודעה מכיל שדה בן אוקטט אחד והוא הכרחי עבור כל ההודעות.

קוד סוג ההודעה מגדיר באופן מיוחד את הפונקציה ןהתבנית של כל הודעת חלק משתמש ב- ISDN.

כל הודעה מכילה מספר פרמטרים.

 

סוגי ההודעה יכולים להיות:

השלמת כתובת
חסימה
אישור קבלת חסימה
עיבוד שיחה
חסימת קבוצת מעגל
אישור קבלת חסימת קבוצת מעגל
שאילתת קבוצת מעגל
תגובת שאילתת קבוצת מעגל
כיבוי קבוצת מעגל
אישור קבלת כיבוי קבוצת מעגל
חסימת קבוצת מעגל
אישור קבלת אי חסימת קבוצת מעגל
נתוני טעינה
בלבול
חיבור
המשכיות
בקשת בדיקת המשכיות
מתקן
מתקן אושר
מתקן נדחה
העברה קדימה
בקשת זיהוי
תגובת זיהוי
מידע
בקשת מידע
כתובת התחלתית
אישור קבלת לולאה אחורה
ניהול משאב רשת
עומס יתר
מסירה
שחרור
השלמת שחרור
כיבוי מעגל
חידוש

סגמנטציה

כתובת תת סדרתית

השהייה

אי חסימה

אישור קבלת אי חסימה
CIC
לא מצוייד

חלק משתמש פנוי

בחינת חלק משתמש

נתוני משתמש למשתמש


פרמטרים
לכל פרמטר יש שם המקודד כאוקטט אחד.

אורך הפרמטר יכול להיות קבוע או משתנה, וסימן האורך יכול להיות מוכלל בכל פרמטר.

 

 


ISUP מקודד

 03-02-04 / 16:01  עודכן ,  04-11-03 / 17:50  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 SCCP - הקודםהבא - TCAP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 7