» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 18 בינואר 2021
פקודות ה- FTP הסטנדרטיות
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  F  FTP  פקודות ה- FTP הסטנדרטיות גרסה להדפסה

 

פקודות ה- FTP הסטנדרטיות הן:

 

תאור

הפקודה

תהליך כשלון חיבור הנתונים

ABOR

חשבון עבור זכויות מערכת

ACCT <account>

הקצאת בתים לאחסון קבצים על השרת

ALLO <bytes>

צירוף קובץ לקובץ מאותו השם על השרת

APPE <filename>

שינוי למדריך אב על השרת

CDUP <dir path>

שינוי מדריך העבודה על השרת

CWD <dir path>

מחיקת קובץ מסויים בשרת

DELE <filename>

מידע מוחזר דרך פקודה מסויימת

HELP <command>

רשימת מידע אם שם הוא קובץ או רשימת קבצים ואם שם הוא מדריך

LIST <name>

מצב מעבר (S זרימה, B בלוק, C מכווץ)

MODE <mode>

יצירת מדריך מסויים על השרת

MKD <directory>

רשימת תכנים של מדריך מסויים

NLST <directory>

גורם אך ורק לקבלת אישור מהשרת ותו לא

NOOP

סיסמת כניסה למערכת

PASS <password>

שרת הבקשה מחכה לחיבור נתונים

PASV

כתובת IP ומזהה פתחת המערכת בן 2 הבתים

PORT <address>

הצגת מדריך העבודה הנוכחי

PWD

יציאה משרת ה- FTP

QUIT

אתחול מחדש של החיבור למצב של כניסה

REIN

הדלקה מחדש של העברת קבצים מהיסט נתון

REST <offset>

אחזור (עותק) קובץ מהשרת

RETR <filename>

הסרת מדריך מסויים מהשרת

RMD <directory>

שינוי שם לחדש ממסלול ישן

RNFR <old path>

שינוי שם לחדש למסלול חדש

RNTO <new path>

פרמטרים מסויימים של האתר המסופקים ע"י השרת

SITE <params>

העלאת מבנה קובץ מסויים

SMNT <pathname>

החזרת מידע על תהליך נוכחי או מדריך

STAT <directory>

אחסון (עותק) קובץ לשרת

STOR <filename>

אחסון קובץ בשם שרת

STOU <filename>

מבנה נתונים (F קובץ, C עותק, P דף)

STRU <type>

החזרת מערכת ההפעלה של השרת

SYST

סוג הנתונים (A Ascii, E Ebcdic, I Binary)

TYPE <data type>

שם משתמש לכניסה למערכת

USER <username>

 

 

 

 

 

 

 02-02-04 / 21:24  עודכן ,  10-10-03 / 23:09  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 FTP - הקודםהבא - הודעות ה- FTP הסטנדרטיות 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3