» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
SNMP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SNMP גרסה להדפסה

SNMP - Simple Network Management Protocol

  

IETF RFC 1155, 1156, 1157  מגדירה פרוטוקול זה.

קהילת האינטרנט פתחה SNMP לאפשר אובייקטי רשת מגוונים להשתתפות בארכיטקטורת ניהול רשת עולמית.

 

רשת המנהלת מערכות יכולה לבחור ישויות רשת המיישמות SNMP עבור מידע הרלוונטי ליישום ניהול רשת פרטי.

מערכות ניהול רשת למודות בעיות של קבלת מלכודות או הודעות שינוי מהתקני רשת מיישמות SNMP.

 

תבנית הודעת SNMP

SNMP  הוא פרוטוקול שיחה המאוחסן ב- UDP.

תבנית הודעת SNMP מוצגת כדלקמן:

 

 

 

גרסה

קהילה

PDU

SNMP תבנית הודעת

 

גרסה

מספר גרסת SNMP. גם המנהל וגם הסוכן חייבים להשתמש באותה גרסת ה- SNMP.

הודעות המכילות מספרי גרסה שונים מושלכות ללא עיבוד נוסף. 

קהילה

שם קהילה משמש לאימות המנהל לפני שהוא מאפשר גישה לסוכן.

PDU

יש 5 סוגי PDU שונים : GetRequest, GetNextRequest, GetResponse, SetRequest, Trap .

תאור כללי של כל אחד מאלו מובא בחלק הבא.

 

תבנית PDU

תבנית ה- GetRequest, GetNextRequest, GetResponse, SetRequest, and Trap היא כדלקמן:
PDU סוג

מזהה בקשה

סטטוס שגיאה

אינדקס שגיאה

אובייקט 1 ערך 1

אובייקט 2  ערך 2

SNMP PDU תבנית

 

סוג PDU

מגדיר את סוג ה- PDU:

 

0 - GetRequest

1 - GetNextRequest

2 - GetResponse

3 - SetRequest

           

מזהה בקשה

שדה שלם המתאם בין בקשת המנהל לתגובת הסוכן.

 

סטטוס שגיאה

סוג מונה שלם המראה פעולה נורמלית או אחד מחמשת מצבי השגיאה.

הערכים האפשריים הם:

 

0 noError: פעולת מנהל/סוכן מתאימה.       

1 tooBig: גודל ה- GetResponse PDU הנדרש עובר את ההגבלה המקומית.

2 noSuchName: שם האובייקט המבוקש לא מתאים לשמות הפנויים במראה ה- MIB הרלוונטי.

3 badValue: SetRequest המכילה סוג לא עקבי, אורך וערך עבור המשתנה.

4 readOnly: לא מוגדר ב- RFC1157.

5 genErr: שגיאות אחרות, אשר לא מוגדרות במפורש, קרו.

 

אינדקס שגיאה

מראה את הכניסה בתוך רשימת כריכות המשתנה הגורמים לשגיאה.

 

אובייקט/ערך

זוג כריכת משתנה של שם משתנה עם ערכו. 

 

לכידת תבנית PDU 

תבנית לכידת ה- PDU היא כדלקמן:

 

סוג PDU

יוזמה

כתובת הסוכן

סוג מלכודת כללית

סוג מלכודת מסוימת

חותמת זמן

אובייקט 1 ערך 1

אובייקט 1,

ערך 1

SNMP מלכודת PDU

 

סוג  PDU

מגדיר את סוג ה- PDU (מלכודת=4)

 

יוזמה

מגדיר את יוזמת הניהול ותחת איזו רשות הרשמה המלכודת הוגדרה.  

 

כתובת הסוכן

כותבת ה- IP של הסוכן, משמש לזיהוי נוסף.

 

סוג מלכודת כללית

שדה המתאר את האירוע שעליו דווח. 7 הערכים הבאים מוגדרים:

 

0 coldStart: שליחת ישות פרוטוקול אותחלה מחדש, מראה שהתצורה של הסוכן או יישום הישות יכולים להשתנות.

1 warmStart: שליחת הפרוטוקול אותחלה מחדש, אך גם תצורת הסוכן וגם יישום ישות הפרוטוקול לא השתנו.   

2 linkDown: קישור תקשורת נכשלה.

3 linkUp: צץ קישור תקשורת.

4 authenticationFailure: הסוכן קיבל הודעת אימות SNMP בצורה לא נכונה מהמנהל, כלומר שם הקהילה

      לא נכון.

5 egpNeighborLoss: עמית EGP למטה.

6 -  enterpriseSpecific: מלכודת לא כללית ארעה, דבר המזוהה בהמשך ע"י סוג מלכודת מסוים ושדות יוזמה. 

 

סוג מלכודת מסוימת

משמש לזיהוי מלכודת לא כללית כאשר סוג המלכודת הכללית הוא יוזמה מסוימת.

 

חותמת זמן

ערך אובייקט ה- sysUpTime, מייצג את כמות הזמן שעברה בין האתחול האחרון ודור המלכודת. 

 

אובייקט/ערך

זוג כריכת משתנה של שם משתנה עם ערכו.

 

 

 

 

 03-02-04 / 12:35  עודכן ,  29-09-03 / 12:27  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 כותרת בקשת UDP - הקודםהבא - SMTP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3