» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
RIP2
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  R  RIP2 גרסה להדפסה

RIP2 – Routing Information Protocol


מערכות ה- Unix 4BSD של ברקלי עושים שימוש בפרוטוקול זה על מנת להחליף מידע אודות ניתוב.

כשהוא מיושם בתוכנית Unix , פרוטוקול RIP2  מופק מפרוטוקול קודם יותר באותו השם שפותח ע"י Xerox.

 

RIP2 הוא הרחבה של פרוטוקול לניתוב מידע (RIP)  שמיועד להרחיב את כמות המידע השימושי הנישא על גבי הודעות ה- RIP2  ולהוסיף מידה של בטיחות.

RIP2 הוא פרוטוקול מבוסס UDP.

בכל מארח שמשתמש ב- RIP2 יש תהליך ניתוב בו נשלחים ומתקבלים מנדעים (מנות מידע) על פני פתחת UDP מספר 520.

תבנית מנת ה- RIP2 היא כדלקמן:

 

8

16

32   ביטים

פקודה

גרסה

לא בשימוש

 

מזהה משפחת כתובת

 

תוית הנתיב

(רק עבור RIP2 0 עבור RIP)

כתובת IP

Mask  של תת הרשת (רק עבור RIP2 0 עבור RIP)

הקפיצה הבאה (רק עבור RIP2 0 עבור RIP)

מטרי

RIP2 מבנה מנת ה-

 

 

מנת המנדע מזהה משפחת הכתובת דרך המטרי יכולה להופיע מקסימום 25 פעמים. 

פקודה

שדה הפקודה משמש להגדרת מטרת המנדע:

 

1.        בקשה בקשה ממערכת התגובה לשלוח את כל או חלק מטבלת הניתוב שלה.

2.        תגובה הודעה המכילה את כל או חלק מטבלת הניתוב של השולח.

                      הודעה זו יכולה להישלח בתגובה לבקשה או הצבעה, או יכולה להוות הודעת עדכון של השולח. 

3.        סימן דולק לא בשימוש. יש להתעלם מהודעות המכילות פקודה זו.

4.        סימן כבוי לא בשימוש. יש להתעלם מהודעות המכילות פקודה זו.

5.        שמורים בשימוש ע"י חברתSun Microsystems  לשימושיה.

גרסה

מספר גרסת ה- RIP.

מנדעים מועברים בהתאם למספר גרסה כמתואר להלן:

 

0    יש להתעלם ממנדעים שמספר הגרסה שלהם הוא אפס.

1    מנדעים שמספר הגרסה שלהם הוא 1 מועברים.

         כל השדות שיש בהם אפס צריכים להבדק. אם שדה כלשהו כזה מכיל ערך שהוא לא אפס, אז יש להתעלם מכל

         ההודעה.

2    הגדרת הודעות RIP המשתמשות באישור או נושאות מידע באחד מהשדות החדשים שהוגדרו.

2<  -  מנדעים שמספר הגרסה שלהם הוא גדול מ- 1 מועברים.

         יש להתעלם מכל השדות שיש בהם אפס.

מזהה משפחת כתובת

מזהה איזה סוג של כתובת מוגדר בכניסה המסויימת הזאת.

משתמשים בכך משום ש- RIP2 יכול לשאת מידע על ניתוב עבור מספר פרוטוקולים שונים.

מזהה משפחת הכתובת עבור IP הוא 2.

כאשר משתמשים באימות, שדה מזהה משפחת כתובת יהיה מכוון ל- XFFFF0.

תוית הנתיב מכילה את סוג האימות ואת שארית ההודעה המכילה את הסיסמא.  

תוית נתיב

תכונה שהוקצה לנתיב שחייב להיות שמור ומפורסם מחדש עם הנתיב.

תוית הנתיב מספקת שיטה להפרדת נתיבי RIP פנימיים (נתיבי תקשורת בתוך תחום ניתוב ה- RIP) מנתיבי RIP חיצוניים, אשר יכול להיות שהובאו מ- EGP או IGP אחר.

כתובת IP

כתובת ה- IP של היעד.

Mask של תת הרשת

ערך המתייחס לכתובת ה- IP על מנת להפיק את מנת החלק שהוא לא של המארח בכתובת.

אם הערך הוא אפס אז לא הוכנסה Mask של תת רשת לכניסה הזאת.

הקפיצה הבאה

כתובת ה- IP של הקפיצה הבאה המיידית שבה המנות המוגדרות ליעד צריכות להיות מועברות בעזרת כניסת ניתוב זו.  

מטרי

מייצג את המחיר הכולל של העברת המנדע מהמארח ליעד.

המטרי הוא סכום העלויות הקשורות לרשתות שיש לחצות אותן על מנת להגיע אל היעד.

 

 03-02-04 / 11:57  עודכן ,  29-09-03 / 11:29  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 RIPng for IPv6 - הקודםהבא - Radius 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3