» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 29 בספטמבר 2021
חיבור מקבילי של מקורות מתח
דף ראשי  פרק שלישי - מעגלי זרם ישר  חיבור מקבילי של מקורות מתח גרסה להדפסה

חיבור מקבילי של מקורות מתח – סוללה מקבילית

 

כאשר אנו מעונינים בזרם חשמלי גבוה שיזרום במעגל, ניתן לחבר מספר מקורות מתח עם עוצמת זרם נמוכה יותר בצורה מקבילית, וכך לאפשר זרימת זרם גבוה יותר במעגל.

בחיבור מקבילי אנו מחברים ביחד את כל הקטבים החיוביים של מקורות המתח, ובאופן דומה מחברים ביחד את כל הקטבים השליליים של מקורות המתח.

 

כאן המקום לציין שבחיבור מקבילי של מקורות מתח, הכרחי שכל מקורות המתח יהיו בעלי כא"מ שווה כדי למנוע זרימת זרם חשמלי לתוך אחד או יותר ממקורות המתח, כאשר הם לא מחוברים למעגל.

 

למשל בחיבור של שתי סוללות במקביל. במידה ולשתיהן אותו כא"מ, בגלל שהקוטב החיובי של סוללה אחת מחוברת לקוטב החיובי של הסוללה השניה, וכן הקוטב השלילי של הסוללה האחת מחוברת לקוטב השלילי של הסוללה השניה, שני הכוחות האלקטרו-מניעים מבטלים זה את זה כאשר הם לא מחוברים למעגל.

אך אם הם לא יהיו שווים, אזי יזרום זרם במעגל ABCD:

 

 

                                            

 

הכא"מ השקול של חיבור מקבילי

 

הכא"מ השקול של חיבור מקבילי של מקורות מתח (נקרא לחיבור כזה סוללה מקבילית), שווה לכא"מ של מקור מתח בודד בחיבור  (נניח E1):

 

ET = E1

 

דוגמא: מהו הכא"מ השקול של חיבור 5 סוללות של 2 V כל אחת, במקביל?

 

פתרון:  ET = E1 = 2 V 

 

התנגדות פנימית שקולה בחיבור מקבילי

 

כאשר מחברים מספר מקורות מתח במקביל, גם ההתנגדויות הפנימיות שלהן מחוברות במקביל. ולכן, אם התנגדות פנימית של מקורות המתח בנפרד היא r  , ומחברים  n  מקורות מתח, אזי ההתנגדות הפנימית השקולה תחושב לפי:

 

rT = r1 / n

 

דוגמא: סוללה מקבילית מורכבת משמונה מקורות מתח בעלי התנגדות פנימית של  0.16 Ω כל אחת. מהי ההתנגדות הפנימית השקולה של הסוללה?

 

פתרון :

   rT = r1 / n = 0.16 / 8 = 0.2 Ω

 04-02-04 / 09:58  עודכן ,  16-11-03 / 22:05  נוצר ע"י ירון בוסקילה  בתאריך 
 חיבור טורי של מקורות מתח - הקודםהבא - חוקי קירכהוף 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4