» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
מעגלים משולבים של קבלים ונגדים לאחר זמן אינסופי
דף ראשי  פרק שישי- מעגלים משולבים של קבלים ונגדים  מעגלים משולבים של קבלים ונגדים לאחר זמן אינסופי גרסה להדפסה

מעגלים משולבים של קבלים ונגדים לאחר זמן אינסופי

 

דוגמא א': במעגל הפשוט, כאשר הקבל טעון עד לערכו המרבי, הוא משמש כנתק

(הזרם במעגל הוא אפס).

 

                                            

                                                                                    

       

כאשר אין זרם במעגל, המתח על הנגד הוא אפס ולכן כל המתח של המעגל נמצא על הקבל.

UC = E             UR = 0

 

במעגל בחיבור מקבילי המצב שונה:

 

                                                                    

 

כאן יש זרם במעגל כי הנגד מחובר ישירות למקור המתח, המתח על הנגד ועל הקבל שווה למתח המקור.

UR = E      UC = E

 

דוגמא ב': כעת נראה מה קורה במעגל הבא:

 

                                            

 

הקבל C1 מנתק את אפשרות הזרם המעגל. לכן אין זרם בנגד והמתח עליו הוא אפס. ולכן המסקנה הראשונה היא:

UR = IR = 0·R = 0

 

הקבל C2 מחובר לנגד R במקביל ולכן המתח עליהם שווה. כלומר המתח בקבל C2 גם הוא אפס.

הנגד מקצר את 2 הצדדים של הקבל C2 והקבל מפורק. ולכן  UC2 = 0.

כל המתח שמספק מקור המתח יהיה לכן על הקבל C1. כלומר,     UC1 = E.

 

דוגמא ג': במעגל הבא החישוב הוא אחר:

 

                                            

 

במעגל הזה יש זרם. הזרם יכול לזרום בקטע ABCD ונקבל מעגל טורי פשוט עם 2 נגדים.

חישוב הזרם במעגל הוא:

I = E/ΣR = 12 / (4+2) = 2 A

 

הקבל C1  מחובר במקביל לנגד של  ולכן המתח עליו יהיה שווה למתח על הנגד.

 

UC1 = I·R1 = 2·4 = 8 V

 

באותה צורה המתח על הקבל C2 יהיה:

 

UC2 = I·R2 = 2·2 = 4 V

 

דוגמא ד': שתי נורות מחוברות במעגל הבא. נמצא מהו המתח על הקבל לאחר זמן אינסופי:

 

                                               

 

בנגד שמחובר ליד הקבל לא זורם זרם ולכן הוא חסר חשיבות. במעגל זורם זרם דרך הנורות.

נחשב את התנגדות הנורות:

 

R1 = U12 / P1 = 2202 / 100 = 484 Ω

R2 = U22 / P2 = 2202 / 75 = 645.3 Ω

ולכן הזרם הוא:

 

I = E / RT = 240 / (484 + 645.3) = 0.21 A

 

הקבל מחובר במקביל לנורה L2 ולכן:

 

UC = UR2 = I·R2 = 0.21·645.3 = 137.1 V

 

 

 04-02-04 / 10:14  עודכן ,  22-09-03 / 21:37  נוצר ע"י ירון בוסקילה  בתאריך 
 טעינה ופריקת קבל-המשך - הקודםהבא - מעגלים משולבים של נגדים וקבלים-המשך 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4